• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Żołnierzy Polski Walczącej
    KRS 0000078169

Misja
Zbudowanie (urządzenie) i utrzymanie Panteono(?)-Sanktuarium ŻWP na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach z myślą zachowania pamięci Narodu o układzie Podziemnego Państwa Polskiego i Jego Żołnierzy o Wolność i Niepodległość Polską w okresie II Wojny Światowej.

Prowadzone działania
W latach 1999 - 2000 wybudowano opisany Panteon na 192 groby granitowe, murowane, dwukondygnacyjne dla 484 kombatantów oraz granitowe ...(?) na 200 krypt oraz centralny pomnik z dwoma grobami symbolicznymi poległych z okupantem hitlerowskim oraz sowieckim.
Wybudowano całą infrastrukturę budowlaną oraz ogrodnictwa według zatwierdzonych przez właściwe władze projekty urbanistyczno-architektoniczne rozwiązań budowlanych (?).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.