• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"
    KRS 0000078678

Celem Stowarzyszenia są działania promujące trzeźwy styl życia. Organizacja działa w zakresie uzależnień. Oferta organizacji skierowana jest do osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z ich otoczenia. Organizacja prowadzi również działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.