• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lednica 2000
    KRS 0000078708

Misja
Stowarzyszenie Lednica 2000 ma na celu skupienie młodziezy wokół idei spotkań Lednica 2000, które mają podłoże religijne. Młodzi gromadzą się raz do roku na modlitewnych czuwaniach, podczas których przeżywają treści związane z tematem każdego spotkania (np. Święto Talentów, Wesele w Kanie Galilejskiej, Sieć Miłości, Chrystus Drogą...). Poza tym Stowarzyszenie zachęca młodych do włączenia się w organizację spotkań na zasadzie wolontariatu, ucząc przez to pracy na rzecz innych oraz stwarzając możliwość zdobywania wielu cennych umiejętności (komunikacja społeczna, organizacja...). Działalność Stowarzyszenia obejmuje również rożne formy rekolekcji, dni skupienia dla różnych grup i stanów (młodzież, kobiety, mężczyźni, kapłani, poszukujący...).

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Lednica 2000 opiekuje się następującymi przedsięwzięciami:

Lednica
Miejsce corocznych spotkań młodzieży z całej Polski. Ojciec Święty, Jan Paweł II, zawsze kieruje do nas swoje specjalne słowo (być może w tym roku będzie z nami obecny w sposób szczególny).
Na Polach Lednickich, nieopodal Bramy "Ryby" wznoszą się już mury ośrodka, który ma stać się "szkołą wiary". Lednica to dzieło młodych dla młodych! Potrzebujemy wszelkiej pomocy w przygotowaniach spotkań Lednica 2000.
Adres internetowy: www.lednica2000.pl

Jamna
Dom w górach. Obowiązuje w nim reguła, której wszyscy przestrzegamy - codzienna modlitwa i praca. Otwieramy przed wszystkimi drzwi tego domu, aby nikt nie był tam tylko gościem, ale przede wszystkim domownikiem. W ciągu roku zapraszamy na wspaniałe rekolekcje. Jamna to szkoła wiary i miłości. Pragniemy, aby wszyscy zaprzyjaźnili się z Jezusem i Jego Matką. Dlatego wybudowaliśmy na Jamnej sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Z jego wnętrza widać Gorce i Tatry.
Adres internetowy: www.jamna.org.pl

Fundusz Stypendialny Lednickie Talenty
Ma na celu wspieranie edukacji i rozwoju utalentowanej młodzieży. Fundusz przyznaje pomoc finansową, rzeczową i merytoryczną. Co roku organizowane są też letnie obozy stypendystów Funduszu.
Adres internetowy: www.lednickietalenty.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.