• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej
    KRS 0000078719

Prowadzone działania
Wszechstronna działalność na rzecz Okocimia i okolic oraz mieszkańców tych terenów. Wspomaganie inicjatyw związanych z podnoszeniem poziomu życia ludzi, wspieranie budowy kanalizacji i sali gimnastycznej, organizowanie festynów, konkursów oraz wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Działalność kulturalno-oświatowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.