• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Dysleksji
    KRS 0000078728

Misja:
Propagowanie wiedzy na temat dysleksji rozwojowej.
Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych oraz pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Współpraca z Ministerstwem Edukacji.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej. Diagnozowanie specjalistyczne. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie dyżurów konsultacyjnych dla rodziców, dzieci i nauczycieli. Organizowanie kursów szkoleniowych dla profesjonalistów, nauczycieli i rodziców. Przygotowywanie ogólnopolskich konferencji z udziałem gości zagranicznych. Publikowanie Biuletynu PTD oraz książek i zeszytów ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. Szkolenie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.