• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"
    KRS 0000078824

Misja
Prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej. Praca zmierzająca do dojrzałej formacji chrześcijan w kierunku trafnego odczytywania znaków czasu i czynnego uczestniczenia w kształtowaniu świata zgodnie z zasadami Ewangelii. Dążenie do duchowego odrodzenia narodu polskiego poprzez ewangeliczne odradzanie osób. Pielęgnowanie katolickiej formacji duchowej. Pogłębianie intelektualne wiary. Działanie na rzecz wprowadzenia prawa Bożego do życia osób, rodzin, społeczności lokalnych, wspólnoty narodowej i całej rodziny ludzkiej i w ten sposób uczestniczenie w apostolstwie świeckich.

Prowadzone działania
Prowadzenie corocznych Dni Modlitw na Jasnej Górze oraz regionalnych rekolekcji okresowych. Systematyczna praca w kołach: głoszenie referatów, dyskusja. Organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej w środowiskach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.