• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000079288

Główne działania SWISON-u:
- Ośrodek Wsparcia Społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (poradnictwo, informacje)- zatrudnionych 3 wolontariuszy: pedagog, psycholog, koordynator- dofinansowanie z Fundacji SKN Holandia.
- Punkt Informacji o Prawach i Obowiązkach Obywateli - zatrudniamy 2 wolontariuszy: księgowa, prawnik- realizowane przy współpracy z PCPR, dofinansowane ze środków Fundacji Stefana Batorego (program prawny). Udzielono w skali roku ok. 700 nieodpłatnych porad.
- Warsztat Terapii Zajęciowej.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.