• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
    KRS 0000079328

Naszym celem jest:
- organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej;
- stwarzanie obywatelom, w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania;
- rozwijanie wśród ludzi umiłowania przyrody;
- krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko - wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej, oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.