• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
    KRS 0000079532

Misja
1. Wspieranie rozwoju turystyki.
2. Integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządów terytorialnych i branży turystycznej.
3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego.
4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
5. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
6. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.

Prowadzone działania

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT) jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych Ziemi Kluczborsko-Oleskiej w kraju i zagranicą. KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na wspieraniu obszarów wiejskich, gdyż turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy dla wielu mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Aktualnie liczy ponad 80 członków. Oprócz samorządów w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne. Swoje cele realizuje poprzez podejmowane działania i inicjatywy, m.in. przeprowadzony cykl dziesięciu seminariów naukowo-szkoleniowych, wydawanie materiałów promocyjnych czy uczestnictwo w targach turystycznych.

KOLOT realizował projekty dofinansowane ze środków unijnych i samorządowych. Jest m.in. twórcą "Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie”, którą stworzono w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz projektu "Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim i oleskim”, zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. Ponadto był m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej "Turystyka Wspólna Sprawa". Zrealizował także zadanie publiczne „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” (2008 r.) oraz »Kwitnąca wieś opolska - Turystyczne „NIEZAPOMINAJKI”« (2009 r.). Oba projekty zlecone przez Zarząd Województwa Opolskiego promowały i utrwalały pozytywny obraz w pamięci odbiorców z pobytu na wsi opolskiej.

W 2008 roku w ramach KOLOT powstał Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka’. Ta nowoczesna inicjatywa umożliwiła stworzenie platformy współpracy środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki regionu.
Klaster wspólnie z partnerem zagranicznym - klastrem pro agro z Brandenburgii (Niemcy) realizował już projekt pn. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry”. w ramach Programu Innovation Express na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji, finansowanego z budżetu krajowego. Projekt umożliwił m.in.: utworzenie dla partnerskich klastrów nowoczesnego portalu internetowego w języku polskim i niemieckim (www.e-kolot.pl); stworzenie mobilnego przewodnika po obszarach partnerskich klastrów (przeznaczonego na telefony komórkowe); stworzenie systemu oznaczeń identyfikujących członków klastra; wyprodukowanie filmu promującego oba powiaty.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.