• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Filar"
    KRS 0000080030

Misja:
Wzajemna pomoc członków w utrzymaniu abstynencji.
Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.
Prowadzenie działalności profilaktycznej, wychowawczej, wypoczynkowej, relaksacyjnej oraz organizowanie zajęć socjoterapeutycznych.

Prowadzone działania:
Organizowanie obozów terapeutyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
Utworzenie i prowadzenie grup wsparcia.
Przygotowywanie wycieczek autokarowych, rejsu po jeziorach augustowskich i turystyki niedzielnej.
Prowadzenie świetlicy terapeutycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.