• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dortmundzko-Wrocławska Fundacja im. Św. Jadwigi
    KRS 0000080096

Misja
Prowadzenie działalności charytatywnej.
Tworzenie warunków do podejmowania w parafiach wrocławskich działań gospodarczych.
Umacnianie więzi pomiędzy narodami niemieckim i polskim.

Prowadzone działania
Wspieranie współpracy pomiędzy parafiami Dortmundu i Wrocławia.
Zbiórka funduszy w Dortmundzie na obiady dla dzieci we Wrocławiu.
Przyjmowanie i dystrybucja darów (lekarstwa i odzież).
Organizowanie corocznych praktyk zawodowych w dortmundzkich zakładach pracy dla młodzieży w wieku 20 - 26 lat z wykształceniem zawodowym lub średnim zawodowym.
Organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla młodzieży w wieku 18 - 26 lat.
Prowadzenie kursów języka niemieckiego w parafiach wrocławskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.