• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "Przełom"
    KRS 0000080273

Misja
Działanie na rzecz:
- promocji zdrowia,
- życia wolnego od uzależnień
- opieka nad osobami uzależnionymi i współuzależnionymi i ich rodzinami
Oddziaływanie profilaktyczne na rzecz:
- zmniejszania zagrożeń
- zwiększania świadomości młodzieży.

Prowadzone działania
- programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i inne
- prowadzenie Klubu Abstynenta, Pacjenta w którym spotyka się 6 grup samopomocowych oraz pacjenci Ośrodka Terapeutycznego
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach województwa lubuskiego
- działania informacyjno-edukacyjne poprzez udostępnianie fachowej literatury, propagowanie ulotek, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.