• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
    KRS 0000080455

Prowadzone działania:
Dofinansowanie do hipoterapii dla osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych), szczególnie z rodzin najbiedniejszych oraz dofinansowanie obozów hipoterapeutycznych i wymian międzynarodowych dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.