• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta w Lipsku
    KRS 0000080582

Misja
- pomoc ubogim i niepełnosprawnym
- dożywianie dzieci
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
- dystrybucja produktów spożywczych na terenie powiatu lipskiego, w ramach pomocy rzeczowej

Prowadzone działania
1) Prowadzimy dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 60 osób z terenu 6 gmin powiatu
2) Świetlice środowiskowe dla 100 dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo
3) Pomoc rodzinom ubogim w przetrwaniu trudnych okresów zimowych oraz w trudnych sytuacjach kryzysowych
4) Organizacja imprez integracyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.