• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznej i Nerwowo Chorymi
    KRS 0000080795

Misja:
Niesienie pomocy lekarskiej, psychologicznej, socjalnej i materialnej psychicznie i nerwowo chorym oraz ich rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.