• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
    KRS 0000080826

Misja
Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom specjalnej troski poprzez objęcie ich opieką i stworzenie im jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym.

Prowadzone działania
1. Rehabilitacja ruchowa - zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego specjalistę.
2. Logopedia i terapia zajęciowa - zajęcia prowadzone przez specjalistów.
3. Wspólne spotkania dyskusyjne rodziców.
4. Organizowanie uroczystości, np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Andrzejki itp.
5. Organizowanie koncertów charytatywnych z pomocą Urzędu Miasta i służby zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.