• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bezpieczny Powiat" w Kołobrzegu
    KRS 0000080850

Misja
- wspieranie realizacji programów i zadań na rzecz zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom
- prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej z uwzględnieniem patologii społecznej
- udzielanie wsparcia finansowo - technicznego instytucjom powołanym do ochrony bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego, bezpiecznej walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
- udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych, rodzinom funkcjonariuszy, którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, ofiarom klęsk żywiołowych.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa przedmedycznego w szkołach wszystkich szczebli powiatu kołobrzeskiego - Paramedic
2. Szkolenie z zakresu prewencji - KPP Kołobrzeg - w szkołach
3. Szkolenie z zakresu prewencji - PPSP Kołobrzeg - w szkołach
4. Kontrole Straży Granicznej (narkotyki) - w szkołach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.