• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
    KRS 0000081477

Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przestrzenią partnerską dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Cele strategiczne rozwoju Stowarzyszenia:
1. Uzyskanie realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce.
2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska
4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i
doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza
5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.