• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
    KRS 0000081499

Misja
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka,
2. Pomoc rodzinie dziecka, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, terapią oraz opieką i pielęgnacją dzieci,
3. Współudział w inicjowaniu koordynacji programów dotyczących rehabilitacji, rewalidacji, terapii,
4. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów, szkoleń,
6. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych,
7. Stworzenie bazy danych dzieci niepełnosprawnych, gromadzenie informacji o możliwej pomocy oraz prowadzenie rejestru dzieci.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie współprowadzi Zespół Placówek Edukacyjnych, placówkę edukacyjno - rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych, w skład której wchodzą: Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 11 i Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25.
Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem. Udziela pomocy metodyczno-merytorycznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Od 01.11.2004 prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 45.
Obecnie zbieramy fundusze na rozbudowę naszej placówki o salę sportowo - rehabilitacyjną i sale zajęć.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.