• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lokalna Fundacja Oświatowa przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Patrzyka w Lipinkach
    KRS 0000081526

Misja
Głównym celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie Szkoły Podstawowej w Lipinkach.

Prowadzone działania
Zakup materiałów do budowy Szkoły Podstawowej, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.Wspieranie rozwoju fizycznego uczniów.
Celem działania fundacji jest niesienie tejże placówce oświatowej bieżącej pomocy w procesie nauczania, wychowania i rozwoju fizycznego uczniów oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt i pomoce naukowo-wychowawcze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.