• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich Wspólnota Lokalna "Lubin - Centrum"
    KRS 0000081905

Misja:
Praca na rzecz młodzieży ubogiej, opuszczonej, wyobcowanej społecznie, posiadającej trudności ze wchodzeniem do świata pracy.
Służba społeczna wśród ubogich.
Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży w systemie wychowawczym św. Jana Bosko.

Prowadzone działania:
Gromadzenie funduszy i pomoc dla Domu Dziecka Sióstr Elżbietanek w Legnicy i oratoriów młodzieżowych św. Jana Bosko (organizowanie wakacji, paczki św. Mikołaja, Dnie Dziecka).
Gromadzenie funduszy i pomoc charytatywna dla ubogich (posiłki i paczki świąteczne).
Zajęcia dla młodzieży o charakterze kulturotwórczym (wychowanie przez sztukę, koncerty z cyklu "Bóg, Ojczyzna, Wolność, Odpowiedzialność").
Prowadzenie biblioteki parafialnej i czytelni czasopism (ponad 7200 woluminów). Na koniec roku 2008 biblioteka posiada 7700 vol.

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży będących w trudnych warunkach życiowych i materialnych, np.. Wychowanków domu dziecka i ubogich uczestników salezjańskich oratoriów w Lubinie, to organizowanie wypoczynku wakacyjnego o charakterze wychowawczo-formacyjnym w systemie prewencyjnym szkoły salezjańskiej według św. Jana Bosko.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.