• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "S. P. D. i M. N."
    KRS 0000082115

Misja
Wspomaganie rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pozyskiwanie środków finansowych na udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w programach mających na celu podniesienie skuteczności rehabilitacji, rozwój zainteresowań i poprawa bazy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie wspomaga działalność specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.