• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu
    KRS 0000082193

Misja
Prowadzenie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządów ruchu; szkolenie kadry oświatowej - kursy gimnastyki korekcyjnej; szkolenie rodziców w zakresie profilaktyki i kinezyterapii schorzeń narządów ruchu; opieka fizjoterapeutyczna nad inwalidami I i II grupy; opieka fizjoterapeutyczna nad pracownikami Spółdzielni Inwalidów "Sirol".

Prowadzone działania
Prowadzenie programu badań wad postawy z zastosowaniem komputerowego zestawu "Posturometr S" (46 szkół podstawowych i przedszkoli objętych jest planem systematycznych badań).
Organizowanie szkoleń w formie 13-miesięcznych kursów z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla nauczycieli wychowania fizycznego, nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.
Przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego - uruchomiony został tani sklep z szerokim asortymentem.
Zorganizowanie serwisu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.