• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"
    KRS 0000082224

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" powstała w 1992 roku i od początku swojego istnienia realizuje "Program Pomocy Dzieciom i Młodzieży" z katowickich rodzin marginalizowanych. Program ten realizują prowadzone przez Fundację:
- Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 7 - 13 lat
- Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego dla młodzieży w wieku 14 - 18 lat
Placówki te obejmują całoroczną pracą 60 dzieci i młodzieży.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.