• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski
    KRS 0000082314

Misja
Samopomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych.
Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym.

Prowadzone działania
Organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
Organizacja zabaw okolicznościowych dla dzieci.
Remont i organizacja świetlicy socjoterapeutycznej.
Pomoc w zakresie (formalnym i praktycznym), załatwianie sprzętu rehabilitacyjnego i innego rodzaju pomocy osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.