• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej"
    KRS 0000082324

Misją Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów poprzez:
- pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
- wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
- inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

W latach 1999-2013 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 2.043.495,93 zł w formie stypendiów (1.142.490 zł), grantów (747.500 zł) i darowizn (153.505,93 zł). Pozyskane przez Nas środki pozwoliły nam przede wszystkim na:
- objęcie pomocą stypendialną 832 uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Stypendia dały im szansę kontynuowania nauki w szkole średniej lub podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki na studiach wyższych;
- wsparcie realizacji 304 społecznych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrujących ludzi wokół ważnych dla nich spraw w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i ochrony środowiska;
- umożliwienie Uczniowskiemu Funduszowi Oświaty zakupu strojów sportowych, kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów zbierających, doposażenia Biblioteki Angielskiej, a także zagospodarowania terenu Otwartej Pracowni Ekologicznej;
- zakup przez Fundusz Zdrowia dla Biłgorajskiego Szpitala sprzętu medycznego;
- pomoc w budowie Akademii Karate przez Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej;
- promocję wolontariatu przez Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród np.: zakupu strojów dla wolontariuszy, upominków mikołajkowych dla osób niepełnosprawnych, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego.
- wsparcie finansowe Biłgorajskich Klubów Sportowych "Łada" i "Szóstka" przez Fundusz Sportu.

Fundacja obsługuje 20 Funduszy Wieczystych:
- Fundusz Żelazny,
- Fundusz Statutowy,
- Fundusz Stypendialny,
- Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol,
- Fundusz Zdrowia,
- Fundusz Sportu,
- Fundusz Kobiet,
- Uczniowski Fundusz Oświaty,
- Fundusz Współpracy i Przedsiębiorczości,
- Fundusz "Pomocna Dłoń" Tarnogród,
- Fundusz Towarzystwa Miłośników Zwierzyniec,
- Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej,
- Fundusz "Patria" Korytków Duży,
- Fundusz Chmielecki Fundusz Oświaty,
- Fundusz Rozwoju,
- Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie,
- Fundusz "Twardowski",
- Fundusz Domu Dziecka,
- Fundusz "ŁADA",
- Fundusz SZASTA,
- Fundusz Moje Nadrzecze,
- Fundusz Mały Mistrz Karate,
- Fundusz Sportowy Talent,
- Fundusz BASKET,
- Fundusz "Szansa na rozwój uczniów".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.