• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego
    KRS 0000082371

Oto nasza systematyczna praca:

– od poniedziałku do piątku czynne jest biuro Stowarzyszenia w Hotelu Pielęgniarek ul. Piłsudskiego 11A p. 410 w godzinach 10 – 13. W biurze dyżury pełnią członkinie Stowarzyszenia, można tam wpaść, wypić kawę, herbatę, porozmawiać o swoich problemach, przeczytać coś na temat choroby, leczenia. Będziemy też odwiedzać chore kobiety w domu i w szpitalu – jeśli tylko będzie taka chęć i potrzeba. Można też kontaktować się z nami telefonicznie: nr 86 4733263 [w godzinach pracy naszego biura] lub 882 098 947,

– zapraszamy na spotkania otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego, ul Piłsudskiego 11 godz. 17.00. Można porozmawiać o swoich doświadczeniach, problemach, będziemy organizować wspólne przedsięwzięcia, wspólne akcje. Dwa razy do roku odbywają się spotkania świąteczne [ opłatkowe i wielkanocne] w Centrum Katolickim ul. Zawadzka 55, spotkania te połączone są ze mszą świętą,

– jesienią – jak co roku - zaczynamy spotkania i wykłady dla uczennic klas maturalnych w szkołach średnich na temat profilaktyki chorób nowotworowych połączone z nauką samobadania piersi.

– członkinie Stowarzyszenia, które przeszły amputację piersi mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych w każdą środę w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, Poradnia Rehabilitacji II piętro w godzinach 16 - 18,

– jesienią co roku organizujemy Dzień Otwarty w Onkologii. Zapraszamy wszystkie chętne panie - bez ograniczeń wiekowych [ nie będzie potrzebne żadne skierowanie ani inny dokument], kobiety będą mogły skorzystać z wizyty u lekarza onkologa oraz – zgodnie z jego zaleceniem – z usg piersi lub mammografii, – w ciągu roku wydamy 4 numery Biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia. Jest to jedyne czasopismo tego typu ukazujące się od ponad 20 lat. Biuletyn rozdajemy nieodpłatnie w szpitalu, w przychodniach, zakładach pracy, szkołach i innych miejscach, zależnie od potrzeb. W Biuletynie przekazujemy informacje o naszej działalności, artykuły na tematy onkologiczne, materiały dotyczące profilaktyki onkologicznej itp.,

– podczas karnawału organizujemy corocznie Bal Przyjaciół Amazonek, z którego dochód przeznaczmy na nasze akcje i projekty. Wspaniała zabawa, super jedzenie, świetne towarzystwo – wszystko, czego można sobie życzyć, – co roku organizujemy akcje dotyczące profilaktyki onkologicznej: Październik Miesiącem Szansy – Zdążyć przed rakiem oraz Czerwcowe Dni Walki z Rakiem. Podczas tych akcji zachęcamy do wykonywania badań profilaktycznych. Pamiętajcie – to może uratować życie!

 


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.