• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii dr. Edwarda Hankego "Serce dla Dziecka"
    KRS 0000082654

Misja:
1. Wspierania leczenia i rehabilitacji chorych dzieci.
2. Wspomagania działań na rzecz podnoszenia poziomu leczenia i jakości opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu.
3. Działalności charytatywnej na rzecz dzieci.
4. Organizowania poradnictwa zdrowotnego i diagnostycznego.

Prowadzone działania:
1. Wszechstronną współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami dobrej woli pragnącymi bezinteresownie nieść pomoc dziecku dotkniętemu chorobą.
2. Organizowanie bieżącej pomocy materialnej, technicznej, sprzętowej i farmakologicznej.
3. Doskonalenie umiejętności kadr lekarskich, pielęgniarskich oraz personelu pomocniczego.
4. Pomoc rodzinom dzieci szczególnie chorych na choroby przewlekłe poprzez dofinansowanie leczenia oraz rehabilitacji ruchowej i społecznej.
5. Wspieranie wszelkich działań w dziedzinie profilaktyki, oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i poprawy jakości życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.