• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000082868

Misja:
Integracja społeczna na rzecz osób widocznie i trwale kalekich. Organizowanie i prowadzenie różnorakich form rehabilitacji, profilaktyki i życia kulturalnego inwalidów. Zapoznanie społeczeństwa z problemami osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia różnych praw i szans życiowych dla osób niepełnosprawnych; organizowanie turnusów rehabilitacyjnych; prowadzenie Warsztatów Terapii Zawodowej.
Odbiorcy naszych działań to osoby niepełnosprawne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.