• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu "Mali Śwarni"
    KRS 0000082952

Misja
Celem, który przyświeca kierownictwu zespołu, jest zachowanie i rozwój tradycyjnej kultury Podhalan. Prowadzona jest praca wychowawcza w oparciu o treści Karty Regionalizmu Polskiego, oraz program edukacyjny MEN "Dziedzictwo kulturowe w regionie" i deklarację programową Związku Podhalan.

Prowadzone działania
Szeroko zakrojona działalność kulturalna, jest to podstawowa działalność Towarzystwa.
W dziedzinie edukacyjnej:
1. Prowadzenie lekcji gry na instrumentach w 4 grupach wiekowych poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Prowadzenie lekcji w szkołach na temat kultury, tradycji, zwyczajów regionu w celu zachowania spuścizny po przodkach i uwrażliwienie młodzieży na kulturę w jakiej żyją.
W dziedzinie kultury:
1. Zespół uczestniczy w wielu imprezach regionalnych, które odbywają się na Podhalu, takich jak: Jarmark Podhalański, występuje podczas uroczystości okazjonalnych-Święto 3 Maja, Święto Niepodległości, Jasełka, itp.
2. W roku 2005 zespół brał udział w projekcie ogłoszonym przez Unię Europejską: "Talentem Obdarzeni-Bogaci Kulturą".W związku z tym zespół wyjechał na występy na Słowację, w celu reprezentowania kultury podhalańskiej.
3. Zespół bierze udział w występach, konkursach i reprezentuje kulturę regionu na całym świecie,między innymi był we Francji, Słowacji, Chorwacji, Macedonii, Rumunii. Ma wiele nagród i podziękowań.
Innym rodzajem działalności Towarzystwa jest wychowanie przez sport. Organizowane są zawody narciarskie, kuligi, imprezy sportowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.