• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wałbrzyskie Stowarzyszenie "Amazonki"
    KRS 0000082970

Podejmowane przez organizację działania zmierzają do pełnej rehabilitacji leczniczej i readaptacji społecznej kobiet po mastektomii. Cele te osiągamy głownie poprzez:
- udzielanie wsparcia psychicznego kobietom przebywającym w szpitalach po zabiegu operacyjnym (amazonki-ochotniczki),
- organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów mających za zadanie przystosowanie kobiet do życia w nowych warunkach i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i uzyskania możliwie najlepszej jakości życia,
- organizowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- organizowanie zajęć i warsztatów psychologicznych a także indywidualnych spotkań z psychologiem osobom potrzebującym ,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wszystkich kobiet, które dotknęła choroba nowotworowa piersi,
- włączanie się do akcji informacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi,
- organizowanie spotkań z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia , wyjść do teatru oraz wyjazdów turystycznych.

Prowadzone działania:
Organizacja oferuje pomoc wszystkim kobietom (niezależnie od wieku), które dotknęła choroba nowotworowa piersi: członkiniom Stowarzyszenia-realizując założone cele statutowe, pozostałym mieszkankom Wałbrzycha, prowadząc Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
O działalności Stowarzyszenia zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się z lokalnej prasy, z Broszury wydanej przez naszą organizację oraz ogłoszeń umieszczanych w zakładach opieki zdrowotnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.