• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"
    KRS 0000083004

Prowadzone działania:
- realizujemy programy wymiany polsko - niemieckiej, trójnarodowej i wielonarodowej, której uczestnikami jest młodzież w wieku 16-30 lat,
- oferujemy uczestnictwo w letnich workcampach w Niemczech,
- realizujemy projekty w ramach programu "Młodzież w działaniu",
- szkolimy studentów - wolontariuszy i pomagamy im zaangażować się w pracę organizacji pozarządowych w Toruniu,
- propagujemy idee zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.