• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju
    KRS 0000083116

Misja
Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczną, grupującą osoby fizyczne oraz prawne, które w ramach Stowarzyszenia stawiają sobie za cel wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży, w tym akademickiej, w oparciu o tradycyjne wartości kultury polskiej, chrześcijańskiej i europejskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.