• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorach Wielkich
    KRS 0000083239

Misja:
1. Uczestnictwo w krajowym systemie ratowniczym.
2. Udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i różnych klęsk żywiołowych.
3. Prewencja i zapobieganie pożarom.
4. Popularyzacja pracy straży pożarnej.
5. Współpraca z innymi organizacjami i bezinteresowna pomoc tym organizacjom w wielu ich poczynaniach.

Prowadzone działania:
1. Pogadanki w szkołach na temat pracy straży pożarnej, organizacja i prowadzenie imprez sportowych, turystycznych, krajoznawczych.
2. Poprzez udział w różnych imprezach popularyzowanie konieczności ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.