• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych"
    KRS 0000083322

Od ponad 20 lat Stowarzyszenie prowadzi następujące działania: pomoc rzeczowa rodzinom najuboższym, organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin potrzebujących oraz letnich wyjazdów wakacyjnych dla matek z dziećmi z rodzin najuboższych, organizacja corocznej Wieczerzy Wigilijnej dla ok.1400 osób samotnych i bezdomnych, przygotowanie ok. 2000 paczek świątecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.