• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"
    KRS 0000083609

Prowadzone działania:
- Pomoc wychowawcza i materialna dla dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych.
- Organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego.
- Wsparcie materialne i pomoc charytatywna, stypendia naukowe.
- Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.