• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie
    KRS 0000083727

Skupiamy studentów, pracowników naukowych oraz inne osoby związane z krakowskim środowiskiem akademickim. Wszystkich tych, którym góry i turystyka są szczególnie bliskie sercu. Rozwijamy i upowszechniamy krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, promujemy turystykę zrównoważoną i popularyzujemy wiedzę na temat ochrony przyrody.

Prowadzone działania
Organizujemy letnie obozy wędrowne, rajdy, wycieczki górskie i weekendowe wypady za miasto, a także slajdowiska oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, sympozja i konferencje o różnorodnej tematyce.
Zrzeszamy 8 kół i klubów PTTK, w tym 2 przewodnickie: beskidzkie - SKPG Kraków i tatrzańskie - AKPT oraz 5 uczelnianych: przy AGH, UJ, AWF, UEK, UP, a także międzypokoleniowe koło nr 13.

Prowadzimy chatkę studencką ”Gorczańska Chata” (”GoCha”) w Ochotnicy Górnej-Jamnem (do 2009 r. chatka była znana jako ”Hawiarska Koliba”) oraz 3 studenckie bazy namiotowe otwarte w sezonie letnim; w Gorcach pod Gorcem i na Lubaniu oraz w Beskidzie Niskim w Radocynie Prowadzimy Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Krakowie z obszerną biblioteką turystyczno-krajoznawczo-przyrodniczą.

Należymy do europejskich sieci organizacji o profilu turystycznym i przyrodniczym, jak NFI, IYNF, CEEWEB, czy YEE, z którymi organizujemy międzynarodowe obozy i szkolenia Prowadzimy weryfikację odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK, jak Górska Odznaka Turystyczna, Odznaka ”Turysta-Przyrodnik”, Dziecięca Odznaka Turystyczna, czy Regionalna Odznaka Krajoznawcza.

Organizujemy kursy przewodnickie na uprawnienia przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego, a także doszkalanie dla przewodników oraz różnego rodzaju szkolenia turystyczne i przyrodnicze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.