• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Godne Życie
    KRS 0000083782

Misja
Celem Fundacji jest działanie na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie, a w szczególności: pomoc humanitarna, działalność charytatywna, pomoc społeczna, działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna, ochrona zdrowia i życia, działalność sportowa i turystyczna, działalność działalność dziedzinie kultury i sztuki, działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzone działania
Działania edukacyjne, działania w kulturze, ochrona zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.