• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Muminki"
    KRS 0000083933

Misją stowarzyszenia jest propagowanie, rozpowszechnianie inicjatyw, postaw i działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z środowiskiem osób zdrowych.

Celami są:
- prowadzenie świetlicy integracyjnej "MUMINKI"
- organizacja obozów integracyjnych
- doraźna pomoc osobom niepełnosprawnym
- integracja z osobami zdrowymi
- promowanie i rozpowszechnianie wolontariatu

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.