• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Szkolna Dona
    KRS 0000083960

Misja
Wychowanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości etycznych oraz w duchu ekumenizmu.

Prowadzone działania
Prowadzenie szkoły niepublicznej - Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Prywatnego Gimnazjum nr 3 w Krakowie.
Wprowadzenie w niej systemu ocen opisowych i specjalnych świadectw semestralnych oraz rozszerzonego programu nauczania języków obcych i wychowania fizycznego.
Nawiązywanie kontaktów z różnymi organizacjami dydaktycznymi (np. Association Saint - Marie - Pologne we Francji).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.