• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna"
    KRS 0000084582

Stowarzyszenie Ekologiczne ETNA powstało w roku 2001 (data rejestracji 28 stycznia 2002). Naszym głównym celem jest ochrona przyrody, w szczególności rzadkich gatunków ptaków. Dotychczasowe działania w tym zakresie koncentrują się w rejonie Doliny Baryczy i Stawów Milickich, gdzie są prowadzone pod okiem ornitologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ważnym priorytetem jest edukacja ekologiczna - Etna prowadzi zajęcia dla szkół i przedszkoli, festyny uliczne, wydało książki zawierające edukacyjne wiersze o przyrodzie pt. "Przyrodnicze rymowanki. Po stawie pływa" , "Historia perkoza Fistaszka", "Ballada o Misiu Mago".

Do naszych priorytetów zaliczamy także inne aspekty ochrony środowiska zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom klimatu, powstawaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń. Kierujemy się przy tym dążeniem aby ochrona środowiska i działalność ekonomiczna przestały być antagonistyczne lecz raczej wspólnie przyczyniały się do poprawy jakości życia. W związku z tym współorganizowaliśmy warsztaty międzynarodowe poświęcone zrównoważonemu rozwojowi obszarów przyjeziornych, edukacji ekologicznej, czynnej ochronie przyrody i zarządzaniem obszarami przyrodniczo cennymi.

W ramach Partnerstwa dla Doliny Baryczy organizowaliśmy zagraniczne wyjazdy studyjne dla przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Partnerstwie do wielu krajów europejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.