• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii Zaburzeń Odżywiania Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
    KRS 0000084796

Naszym celem jest pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką Kliniki, w szczególności:
1) rozwój Kliniki i wspieranie działania w tym celu
2) wpływ na poprawę jakości usług
3) dbanie o etykę zawodową
4) nawiązywanie kontaktów i współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi
5) wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Kliniki i członków Stowarzyszenia
6) prowadzenie działalności naukowej i badawczej
7) wdrożenie nowych metod terapii i dydaktyki
8) poprawa jakości życia chorych
9) poprawa warunków pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.