• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ponad Granicami" im. Św. Jacka Odrowąża
    KRS 0000084959

Prowadzone działania
Celami fundacji "Ponad Granicami" są:
1. Szukanie dróg zbliżenia i pojednania polsko-niemieckiego, polsko-czeskiego, polsko-słowackiego, polsko-litewskiego, polsko-białoruskiego, polsko-rosyjskiego poprzez organizowanie spotkań wielostronnych z przedstawicielami narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
2. Wpieranie inicjatyw ekumenicznych i prowadzenie dialogu z innymi religiami (żydzi, muzułmanie)
3. Propagowanie kulturowego dziedzictwa Europy opartego na wartościach i tradycji chrześcijańskiej, z podkreśleniem tego, co służy pojednaniu między religiami i narodami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.