• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
    KRS 0000085388

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Oddział w Bielsku-Białej jest stowarzyszeniem miłośników gór, opierającym się na społecznej działalności swoich członków. Celem towarzystwa jest wychowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla idei poznania, umiłowani i ochrony gór. PTT zrzesza miłośników gór oraz dba o wysoki poziom ich wiedzy, kultury, kwalifikacji, organizuje wycieczki i wyprawy, szkoli przewodników górskich.

Prowadzone działania:
- wycieczki górskie i krajoznawcze, w tym wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz seniorów
- wyprawy trekkingowe w góry Europy
- prelekcje, slajdowiska i spotkania z "ludźmi gór" i podróżnikami
- wydawanie kwartalnik "Biuletyn Informacyjny"
- akcja edukacyjna "Sprzątamy Beskidy z PTT"
- działania na rzecz ochrony przyrody gór
- współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy bielskiej ATH
- współpraca z sekcją turystyczną TJ Slavoj Czeski Cieszyn
- kurs dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.