• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzynarodowa Fundacja Kobiet
    KRS 0000085484

Misja
Promocja przedsiębiorczości kobiet.
Działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym.
Organizowanie miejsc zatrudnienia dla kobiet.
Pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy.
Udzielanie pomocy charytatywnej kobietom i ich rodzinom.

Prowadzone działania
1. Realizacja projektów ze środków:
- Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. projekt "Bądź lepsza na starcie" dla 240 kobiet bezrobotnych bez wyższego wykształcenia z woj. łódzkiego.
- Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, projekt: "Bądźmy Samodzielni". Program obejmuje wsparciem 25 osób bezrobotnych i bezdomnych.
- Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt: "Matki znów aktywne zawodowo" dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 25-45 lat.
2. Kontynuacja działalności Ośrodka Pomocy Ubogim i Zagrożonym Bezdomnością - Punkt Informacyjny Interwencji Kryzysowej, ze środków własnych Międzynarodowej Fundacji Kobiet. Dzięki pracy prawnika osoby ubogie uzyskują informacje, a przede wszystkim pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.
W ramach Ośrodka pracownik socjalny udziela porad dotyczących prawa lokalowego (zadłużenia, eksmisje, pomoc w pisaniu pism urzędowych)

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.