• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
    KRS 0000085533

Misja:
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu. Popieranie i popularyzowanie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Ziemi Łomżyńskiej. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji, obyczajów i folkloru oraz promocja wiedzy o regionie. Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia, łączności z łomżyniakami w kraju i poza granicami.
Wydawanie rocznika "Ziemia Łomżyńska" (do 2014 r. - 12 edycji), oraz publikacji monograficznych jak np. "Łomża od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej" D. Godlewskiej, "Łomża w latach 1867 - 1918" Adama Dobrońskiego oraz ponad 50 innych publikacji zwartych. Systematyczne wydawanie kwartalnika "Wiadomości Łomżyńskie" (do 2014 r. - 36 edycji), okolicznościowych kart swiątecznych "Betlejem Łomżyńskie" i "Alleluja Łomżyńskie", organizacja dorocznych konkursów na wspomnienia i na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe poświęcone Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Organizowanie Zjazdów Nauczycieli i Wychowanków Szkół Ziemi Łomzyńskiej oraz jednego Światowego Zlotu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.