• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nazaret" im. Św. Filipa Neri
    KRS 0000085599

Misja:
Praca na rzecz rodzin, w szczególności dysfunkcyjnych.

Prowadzone działania:
Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD 2009, 2010, 2011 „Europejski Program Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej”, tygodniowy blok imprez pod wspólnym tytułem "Filipiada", organizacja i prowadzenie koloni letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizacja rodzinnego turnieju w piłce siatkowej, Udział w akcji Stop pijanym Kierowcom, pomoc z finansowaniu leczenia dzieci szczególnej troski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.