• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Bretanii w Wałbrzychu
    KRS 0000085627

Zakres działań:
-oświata, edukacja, wychowanie,
-współpraca międzynarodowa, integracja europejska,
-sztuka, kultura, ochrona zabytków, tradycji.

Prowadzone działania:
-organizowanie współpracy między organizacjami,
-organizowanie współpracy międzynarodowej z instytucjami i organizacjami o podobnych celach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.