• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu koło Biłgoraja"
    KRS 0000085684

Misja
Cele fundacji:
1. Działalność na rzecz sztuki i kultury wspólczesnych Kresów Rzeczypospolitej oraz ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, traducji i zwyczajów.
2. Dzialania na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką.
3. Dzialania na rzecz rozoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia.
4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.