• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pro Arte"
    KRS 0000085851

Misja
Promowanie wszelkiego rodzaju artystycznych, kulturalnych i naukowych oraz związanych z kształceniem działań służących rozwojowi Dolnego Śląska. Działania Fundacji Pro Arte są ważnym elementem transgranicznej współpracy województwa dolnośląskiego i kulturalnego partnerstwa miast. Fundacja dąży do nawiązywania nowych, międzynarodowych kontaktów rozwijających dotychczasowe działania, pozwalających na promocję regionu. Uznane regionalne przedsięwzięcia przedstawia szerszej, międzynarodowej publiczności. Wszystkie projekty Fundacji związane są z działaniami na rzecz młodzieży.

Prowadzone działania
W organizacji i promocji wydarzeń od poczatku współpracuje z Agencją Artystyczną Art&Business Direction z Wrocławia.
Agencja Artystyczna Art&Business Direction działa od 1996 roku. Przygotowuje i organizuje imprezy, koncerty, recitale, wystawy, wernisaże, widowiska plenerowe, sympozja, konferencje, zjazdy, warsztaty artystyczne, festiwale, wymiany młodzieżowe oraz projekty kulturalne krajowe i we współpracy z zagranicą. Zajmuje się również promocją młodych, muzycznych talentów. Współpracuje z Ośrodkami Kultury oraz różnego typu placówkami kształcenia.
Ostatnimi nagłaśnianymi w mediach projektami Agencji Art&Business Direction są cyklicznie odbywające się Oleśnickie Spotkania Muzyczne, Ekumeniczny projekt Piramida Światła, Koncerty Hawdalowe, Simcha-Festiwal z Kulturą Żydowską, oraz zorganizowane w ramach głównych obchodów Millennium Wrocławia widowisko - Koniec Wieku - Spotkanie Kultur (widowisko odbyło się wcześniej m.in. w Dzielnicy Czterech Swiątyń we Wrocławiu, w Oleśnicy, w Poznańskich Brodach).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.